Apache NiFi ve Microfocus SecureData ile Kişisel Verilerinizi Koruyun (KVKK)

Kategori: Basistek, Haber 19 Ekim 2017

Apache NiFi, veriyi çeşitli kaynaklardan okuma, okunan veri üzerinde çeşitli işlemler yapma ve işlenen verinin tekrar depolanması sürecinde veri akış diyagramları hazırlayabileceğimiz, veri aktarım süreçlerini otomatize edebileceğimiz bir uygulamadır.

Veri şifreleme süreci, son dönemde, kendine gündemde yer edinen Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi” konulu 7. maddesi uyarınca da oluşturulması gereken süreçlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Basistek olarak, Microfocus SecureData ile gerekli alanların şifrelenmesini sağlıyor, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hassas verilerin işe yarar durumda kurum dışına sızmasını engelliyoruz.

Örneğin, MSSQL veritabanında depolanmış olan hassas veriyi okuyan, daha sonra bu veriyi Microfocus SecureData işlemcisi kullanarak şifreleyen, şifrelediği veriyi gerekli sql cümleciklerini hazırlayarak, aynı veritabanının başka bir tablosuna kaydedebilen bir veri akış diyagramını oluşturulabilinir.

Apache NiFi çoğunlukla büyük veri (bigdata) ortamına veri aktarmak için kullanılmaktadır, ancak bundan çok daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aşağıdaki örnekte, uygulamada NiFi, gizli veriyi formatını bozmadan şifreleyebilen Microfocus SecureData ile birlikte kullanılarak, veritabanı ortamında verinin şifrelenmesi işlemini gerçekleştiren bir veri şifreleme otomasyonu hazırlamak için kullanılmıştır.

Basistek tarafından hazırlanan nifi akış diyagramları daha karmaşık hale getirilerek tablolarda yer alan veriler değişik formatlarda şifrelenebilir. Ayrıca farklı bir veri akış diyagramları da hazırlanarak, şifreli olan veri tekrar açık hale getirilerek başka hedeflere (csv, veritabanı vb.) kaydedilebilinir.

Kategoriler
  • Basistek 38
  • Etkinlik 1
  • Haber 8